ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 115 คน
สถิติเดือนนี้ 7167 คน
สถิติปีนี้ 94208 คน
สถิติทั้งหมด 181804 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น สำนักสงฆ์พัฒนมงคล หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา
วันที่ 24 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจรประจำปี 2559 ณ สำนักสงฆ์พัฒนมงคล หมู่ที่ 13 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[24 ต.ค. 2559]
 
 
เทศบาลตบลเชิงดอยร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ุี์ุุุ้ี์ัุิที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้สร้างคุณประโยชน์นานับประการ ซึ่งพระองค์ได้ทำนุบำรุงบ้านเมืองจนเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะการเลิกทาส การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การโปรดให้มีการตั้งกรมไปรษณีย์ การขนส่งและการสื่อสารกับการชำระจดหมาย และได้ม...
[23 ต.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น วัดร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านร้องขี้เหล็ก
วันที่ 9 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจรประจำปี 2559 ณ วัดร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[09 ต.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมการเรียนกาาสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (วันที่ 5 ตุลาคม 2559)
เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เปิดการเรียนการสอนโรงเรียนชราบาลประจำปีงบประมาณ 2560 วันแรก ภายใต้โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[05 ต.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น วัดรังษีสุทธาวาส หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการธรรมสัญจรประจำปี 2559 ณ วัดรังษีสุทธาวาส หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[01 ต.ค. 2559]
 
 
หลักเกณฑ์ กติกา และใบสมัครประกวดนางนพมาศหนองบัวพระเจ้าหลวง
ท่านสามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ กติกา และใบสมัครประกวดนางนพมาศหนองบัวพระเจ้าหลวง ได้ที่นี่
[28 ก.ย. 2559]
นับเวลาถอยหลัง หมดเขตส่งหนังสั้นเข้าประกวด
http://online-countdown.th.downloadastro.com/tools/#1476550740000_4Lir4Lih4LiU4LmA4LiC4LiV4Liq4LmI4LiH4Lir4LiZ4Lix4LiH4Liq4Lix4LmJ4LiZ
[26 ก.ย. 2559]
 
 
ขอเชิญร่วมประกวดหนังสั้น
การประกวดหนังสั้น ความยาว 5-7 นาที ภายใต้หัวข้อ Discover Doisaket ปั๊ดโท๊ะ!! ดอยสะเก็ด วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเชิงดอย 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ ของอำเภอดอยสะเก็ด 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมการท้องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก...
[16 ส.ค. 2559]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (งวดที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2559)
[12 ก.ค. 2559]
 
 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณฝายน้ำล้น หน้าวัดร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[28 มิ.ย. 2559]
 
 
 
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการบูรณะทางโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการบูรณะทางโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านสันอุ้ม
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY หมู่ที่ 7 บ้านร้องขี้เหล็ก
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประมูลจ้างโครงการบูรณะทางโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักน้อย
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตโดย OVERLAY หมู่ที่ 11
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศ ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ
[17 ต.ค. 2559]
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการบูรณะทางโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 9
[14 ต.ค. 2559]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59 33/3
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน บริษัท พีอ.. 20 ก.ย. 59 25/0
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแ.. YotathaiTr.. 20 พ.ค. 59 80/0
เรียนขายสินค้าออนไลน์ ขายของทางเน็ต ไม่ม.. ส้มโอ 07 พ.ค. 59 85/1
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 105/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 77/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 52/0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สภ.ดอยสะเก็ด ฝ่ายเทคโนโ.. 25 ธ.ค. 58 108/0
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประช.. เดลส์เน็ท 28 ก.ย. 58 136/0
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี.. เดลส์เน็ท 03 ก.ค. 58 149/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2016 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com