ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 4 คน
สถิติเดือนนี้ 4 คน
สถิติปีนี้ 53432 คน
สถิติทั้งหมด 80619 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รร.ชราบาลฯ อบต.ละทาย จ.ศรีสะเกษ
วันนี้ (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดยนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และนายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จากองค์การบริหารส่วนตำบลละทาย อำเภอสกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บ้านเกาะ หมู่ที่๕ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[25 พ.ย. 2558]
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รร.ชราบาลฯ อบต.เวียงทอง
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จาก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[12 พ.ย. 2558]
 
 
กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น วัดวัดร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 ณ วัดร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
[04 พ.ย. 2558]
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่ ทต.เชิงดอย2 วันที่3
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนุบสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2558 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง โดยมี อปท.เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 10 อปท. ได้แก่ เทศบาลตำบลวังหง...
[30 ต.ค. 2558]
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่ ทต.เชิงดอย2 วันที่2
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนุบสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2558 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยมี อปท.เข้า...
[29 ต.ค. 2558]
 
 
 
 
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 3
[25 พ.ย. 2558]
 
 
ขอเลื่อนการแข่งขัน เดิน-วิ่ง หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1/2558
***  ขอเลื่อนการแข่งขัน  เดิน-วิ่ง  หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน  ครั้งที่  1/2558  จากเดิมวันที่  8  พฤศจิกายน  2558  เป็น  วันที่ 29  พฤศจิกายน  2558 ขออภัยมา  ณ  ที่นี้  แล้วพบกันนะคะ
[25 ก.ย. 2558]
 
 
รับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
วันที่ 8 กย.58 เวลา 9.09 น.ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จำนวน 259 คน อายุรวม 16,814 ปี รับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย
[26 ส.ค. 2558]
 
 
โรคเมอร์ส (Mers) คือ?
                                     สถานการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกวันนี้ คงไม่มีเรื่องใดได้รับความสนใจมากไปกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสเมอร์สอีกแล้ว เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสตัวล่าสุดที่กำลังมีการระบาดกร...
[11 ส.ค. 2558]
 
 
กำหนดการสวดมนต์ทำวัตรสัญจร โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
 
[11 ส.ค. 2558]
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง
[23 พ.ย. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมเดินท่อ หมู่ที่ 12
[09 พ.ย. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางบานเย็น เพราะคำ - บ้านนายวานิชศักดิ์ แสนยศ หมู่13 ตำบลเชิงดอย
[27 ต.ค. 2558]
ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์
[08 ต.ค. 2558]
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์
[07 ต.ค. 2558]
ยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 3)
[28 ส.ค. 2558]
ยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 3)
[28 ส.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางบานเย็น เพราะคำ - นายวินิชศักดิ์ แสนยศ หมู่ที่ 13
[27 ต.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
[27 ต.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประช.. เดลส์เน็ท 28 ก.ย. 58 31/0
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี.. เดลส์เน็ท 03 ก.ค. 58 77/0
โทรไปไม่มีใครรับ ประชาชน 25 ก.ค. 57 144/0
ร้องเรียนถนนเสีย ประชาชน 13 มี.ค. 57 219/0
รำคาญเพลงในเว็บ ฟหกด่าสว 29 พ.ย. 56 437/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2015 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com