ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 15 คน
สถิติเดือนนี้ 16994 คน
สถิติปีนี้ 46049 คน
สถิติทั้งหมด 387185 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
ซ่อมแซมบูรณะถนน หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่1
กองช่าง เทศบาลเชิงดอย ได้ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณหมู่ที่ 11 บ้านกิ่วแล หมู่ที่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์ และหมูที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[19 มี.ค. 2561]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอย เร่งปลูกบัวเพื่อสร้างบรรยากาศ และปรับสภาพภูมิทัศน์หนองบัวพระเจ้าหลวงให้สวยงามเหมือนเช่นในอดีต
เทศบาลตำบลเชิงดอย เร่งปลูกบัวเพื่อสร้างบรรยากาศ และปรับสภาพภูมิทัศน์หนองบัวพระเจ้าหลวงให้สวยงามเหมือนเช่นในอดีต สืบเนื่องจากที่ นายชุติพนธ์ สานแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย และคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน...
[19 มี.ค. 2561]
 
 
โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
วันที่ 14 มีนาคม 2561 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้บรรยายพระธรรมเทศนาเรื่อง ธรรมะเพื่อคลายปัญหาสุขภาพจิตสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ โดยพระดนัย นนฺทธมฺมิโก และอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน โดย ดร.เพ็ชรี รูปวิเชตร์
[14 มี.ค. 2561]
 
 
งานบริการประชาชน ตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้าสาธารณะ 13 มีนาคม 2561
กองช่าง เทศบาลเชิงดอย เนื่องกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุฤดูร้อนที่พาดผ่ายภาคเหนือตอนบน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและทรัยพ์สิน กองช่างตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเข้าวัดปทุมนิเวศน์ และบริเวณโดยรอบหนองบัว หมูที่12 บ้านปทุมนิเวศน์
[13 มี.ค. 2561]
 
 
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
กองช่าง เทศบาลเชิงดอยรายงาน ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย ที่มีห้างหุ้นส่วนจำกัด คอสอง คอนสตรัคชั่นเป็นผู้รับจ้าง เพื่อก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย หมู่ที่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง
[12 มี.ค. 2561]
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
        ตามที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (คุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามประกาศรับสมัครของเทศบาลตำบลเชิงดอย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเมือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เสร็จสิ้นแล้ว นั้น เทศบา...
[26 ก.พ. 2561]
 
 
เชิงดอยเกมส์ ครั้งที่ 20
[22 ก.พ. 2561]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่ตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตามประกทศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่ตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว เทสบาลตำบลเชิงดอยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรราและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่ตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
[21 ก.พ. 2561]
ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[21 ก.พ. 2561]
 
 
โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
กองช่าง เทศบาลเชิงดอยประชาสัมพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอสอง คอนสตรัคชั่น เข้าปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย หมู่ที่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง
[14 ก.พ. 2561]
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาพร้อมสกีนหน้าหลังตามแบบ จำนวน 530 ตัว
[26 ก.พ. 2561]
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[21 ก.พ. 2561]
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 4 บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9
[12 ก.พ. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[12 ก.พ. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ จากบ้านนางลออ ธรมใจอุต ถึงบ้านนายสมบูรณ์ วิถี หมู่ที่ 9
[12 ก.พ. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมวอยผาป่องถึงทางหลวง 118
[12 ก.พ. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
[24 ม.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[27 ธ.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม (นม)
[27 ต.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับภูมิทัศน์รอบหนองบัว
[05 ต.ค. 2560]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2018 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com