ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 175 คน
สถิติเดือนนี้ 349 คน
สถิติปีนี้ 23149 คน
สถิติทั้งหมด 50336 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุฯ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลเชิงดอย เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะข้อเข่าเสื่อม สมองเสื่อม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
[28 ก.ค. 2558]
 
 
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ ๙ บ้านเด็กชายธนพัทธ์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลเชิงดอยร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก และพ่นหมอกควัน ในหมู่ที่ ๙ บ้านป่าสักน้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
[27 ก.ค. 2558]
 
 
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 12 วัดปทุมสราราม
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลเชิงดอยร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก และพ่นหมอกควัน บริเวณวัดปทุมสราราม หมู่ที่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
[27 ก.ค. 2558]
 
 
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ
วันนี้ (วันที่ 26 กรกฎาคม 2558) เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดยนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยเข้าร่วมกิจกรรม ตลาดนัดสุขภาพ ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย ภายในงานมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยมี คุณภัคจิรา คำเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านล้านตอง ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเ...
[26 ก.ค. 2558]
 
 
สถาบันพัฒนานวัตกรรมสตรีศรีเชิงดอย สัปดาห์ที่ 6
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.15 น. นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวทักทายนักเรียนสตรีศรีเชิงดอย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ 5 บ้านเกาะ ซึ่งมีการเรียนการสอนช่วงเช้า คือ กิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งกลุ่มฝึกอบรม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 อบรมการพัฒนาบุคลลิกภาพ โดยสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ กลุ่ม 2 อบรมการทำอาหาร(ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแลเหนียวดำมะพร้าวอ่อน) โดย...
[24 ก.ค. 2558]
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1/2558
ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน - วิ่ง  หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน  ครั้งที่  1/2558  ในวันอาทิตย์ที่  8  พฤศจิกายน  2558  ณ  หนองบัวพระเจ้าหลวง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
[19 มิ.ย. 2558]
 
 
กำหนดการรณรงค์พ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558

[19 มิ.ย. 2558]
 
 
การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อโลกที่สวยงาม
การคัดแยกขยะ ในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของเราแต่ละคน มากน้อยต่างกันตามอายุ เพศ สภาพเศรษฐกิจ รายได้ สถานที่ กิจกรรม ค่านิยม ฯลฯ ขยะที่เราก่อขึ้นมีตั้งแต่เศษอาหาร กระดาษชำระ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระเบื้อง อะลูมิเนียม นมกล่อง ถ่านไฟฉาย หลอดไฟใช้แล้ว ฯลฯ จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็นขยะจากคนในเมืองเฉลี่ย 1 ...
[09 มิ.ย. 2558]
 
 
5 ป 1 ข ป้องกันโรคไข้เลือดออก
            ไข้เลือดออก เป็นโรคหนึ่งที่มักระบาดในฤดูฝน เนื่องจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค มักจะแพร่พันธุ์มากในช่วงนี้ สคร.5 แนะประชาชน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ด้วยการปิดฝาภาชนะที่ใช้เก็บน้ำ ไม่ให้ยุงมาวางไข่ เปลี่ยนน้ำในภาชนะ เช่น แจกัน จานรองตู้กับข้าว ยางรถยนต์เก่า ป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด โดยเฉพาะในเวลา...
[09 มิ.ย. 2558]
 
 
วันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลเชิงดอยร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อม วันสิ่งแวดล้อมโลก วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี วันสิ่งแวดล้อมโลก วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day และได้มีการสถาปนาวันสิ่งแวดล้อมขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515 หรือเมื่อราว 33 ปีที่ผ่านมา โดยได้ทำการจัดการประชุมที่เรี...
[05 มิ.ย. 2558]
 
 
 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่าไผ่ศรีโขง
[15 มิ.ย. 2558]
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 13 (จากถนนสายหลัก ถึง บ้านนางวรนุช จอมแปง)
[15 มิ.ย. 2558]
ประกาศ ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (บริเวณสามแยกป่าช้า หมู่ที่ 12 ถึง แยกหนองบัวพระเจ้าหลวง)
[15 มิ.ย. 2558]
ประกาศผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 13 (จากถนนหนองบัวเหนือ ถึง หนองบัวใต้)
[15 มิ.ย. 2558]
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา จำนวน 4 โครงการ
[12 มิ.ย. 2558]
แก้ไขประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสามแยกป่าช้า หมู่ 12 ถึง แยกหนองบัวพระเจ้าหลวง)
[29 พ.ค. 2558]
แก้ไขประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จากถนนหนองบัวเหนือ ถึง หนองบัวใต้ หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา)
[29 พ.ค. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จากถนนหนองบัวเหนือ ถึงหนองบัวใต้ หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา)
[27 พ.ค. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสามแยกป่าช้า หมู่ที่ 12 ถึง แยกหนองบัวพระเจ้าหลวง)
[27 พ.ค. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนประปาหมู่ลบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่าไผ่ศรีโขง
[27 พ.ค. 2558]
 
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี.. เดลส์เน็ท 03 ก.ค. 58 18/0
โทรไปไม่มีใครรับ ประชาชน 25 ก.ค. 57 121/0
ร้องเรียนถนนเสีย ประชาชน 13 มี.ค. 57 190/0
รำคาญเพลงในเว็บ ฟหกด่าสว 29 พ.ย. 56 405/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2015 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com