ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 15 คน
สถิติเดือนนี้ 3408 คน
สถิติปีนี้ 11692 คน
สถิติทั้งหมด 99288 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นิคมพัฒนา จ.สตูล
วันนี้ (4 กุมภาพันธ์2559 ) เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
[04 ก.พ. 2559]
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โคกกระเบื้อง
วันนี้(3 กุมภาพันธ์ 2559) เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ อาคารแม่วรรณี วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง
[03 ก.พ. 2559]
 
 
กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
วันนี้ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559)เทศบาลตำบลเชิงดอยดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูและผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิต (โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย) ช่วงเช้า กิจกรรมบรรยายธรรมเรื่องวัยสูงอายุกับการทำงาน จากพระอาจารย์สมศักดิ์ ปิยะวัณโณ วัดสันเหมือง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และช่วงบ่ายกิจกรรมทำพิมเสนน้ำ สรรพคุณและการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ จากคุณชวนพิศ กรรณิการ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญการ ณ อาคารศร...
[03 ก.พ. 2559]
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2559
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2559) นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลเชิงดอย ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย
[02 ก.พ. 2559]
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสงคราม
วันนี้(1 กุมภาพันธ์ 2559) เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดยนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
[01 ก.พ. 2559]
 
 
 
 
เชิญชวนผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบประเมินและชำระภาษี ตามกำหนดระยะเวลา
[07 ม.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ขอเชิญน้องๆหนูๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย และขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนของขวัญ "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ติดต่อได้ที่กองการศึกษา โทร 053104900 ต่อ26 , 0835774271
[21 ธ.ค. 2558]
 
 
ต้อนรับน้องใหม่ รร.ชราบาลวุฒิวิทยาลัย
[03 ธ.ค. 2558]
 
 
วันที่ 1 ธันวาม วันเอดส์โลก ปี ๕๘
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น“วันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY) และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ถือว่า เป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2532 ถือว่าเป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์หลายรูปแบบพร้อมกันทั่วโลก โดยตั้งความหวังไว้ว่า 1.จะพยายามหยุดยั้งโรคเอดส์ 2.ให้ความเห็นใจ ห่วงใย ต่อผู้ติดเ...
[01 ธ.ค. 2558]
 
 
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 3
[25 พ.ย. 2558]
 
 
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุสานบ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย
[24 ธ.ค. 2558]
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4 บ้านนายคำปัน เดชะ หมู่ที่ 7
[24 ธ.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมเดินท่อ หมู่ที่ 12
[09 พ.ย. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางบานเย็น เพราะคำ - บ้านนายวานิชศักดิ์ แสนยศ หมู่13 ตำบลเชิงดอย
[27 ต.ค. 2558]
ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์
[08 ต.ค. 2558]
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์
[07 ต.ค. 2558]
ยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 3)
[28 ส.ค. 2558]
ยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 3)
[28 ส.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางบานเย็น เพราะคำ - นายวินิชศักดิ์ แสนยศ หมู่ที่ 13
[27 ต.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
[27 ต.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ สภ.ดอยสะเก็ด ฝ่ายเทคโนโ.. 25 ธ.ค. 58 27/0
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประช.. เดลส์เน็ท 28 ก.ย. 58 76/0
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี.. เดลส์เน็ท 03 ก.ค. 58 105/0
โทรไปไม่มีใครรับ ประชาชน 25 ก.ค. 57 157/1
ร้องเรียนถนนเสีย ประชาชน 13 มี.ค. 57 234/0
รำคาญเพลงในเว็บ ฟหกด่าสว 29 พ.ย. 56 450/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2016 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com