ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 27 คน
สถิติเดือนนี้ 27 คน
สถิติปีนี้ 17545 คน
สถิติทั้งหมด 44732 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
สถาบันพัฒนานวัตกรรมสตรีศรีเชิงดอย : จัดการเรียนการสอนเป็นสัปดาห์ที่ 4
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 สถาบันพัฒนานวัตกรรมสตรีศรีเชิงดอย จัดการเรียนการสอนเป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้ว โดยมี นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวทักทายนักเรียนสตรีฯ ช่วงเช้า : กิจกรรมสัมพันธ์แบ่งกลุ่มฝึกอบรมสานกระเป๋า โดย กศน.อำเภอดอยสะเก็ด และทำอาหาร (ข้าวคลุกกะปิ และแกงบวดฟักทอง) โดย สนง.เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ช่วงบ่าย : กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง กิจกรรมนันทนาการและสุขภาพ กายบริหารเบื้องต้น & ...
[29 มิ.ย. 2558]
 
 
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ ๕
วันนี้ (วันที่ 24 มิถุนายน 2558) เทศบาลตำบลเชิงดอยร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก และพ่นละอองฝอย ในหมู่ที่ ๕ บ้านเกาะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
[24 มิ.ย. 2558]
 
 
กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนชราบาลฯ 24-06-2558
วันนี้ (24-06-2558) เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย (รร.ชราบาลฯ) กิจกรรมการเรียนการสอนวันนี้ เรียนทำยาหม่องน้ำสมุนไพร โดยคุณ ชวนพิศ กรรณิการ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
[24 มิ.ย. 2558]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอยให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ (รร.บ้านแม่ดอกแดง)
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลเชิงดอยลงพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง
[23 มิ.ย. 2558]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอยให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ (รร.บ้านร้องขี้เหล็ก)
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
[22 มิ.ย. 2558]
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1/2558
ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน - วิ่ง  หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน  ครั้งที่  1/2558  ในวันอาทิตย์ที่  8  พฤศจิกายน  2558  ณ  หนองบัวพระเจ้าหลวง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
[19 มิ.ย. 2558]
 
 
กำหนดการรณรงค์พ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558

[19 มิ.ย. 2558]
 
 
การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อโลกที่สวยงาม
การคัดแยกขยะ ในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของเราแต่ละคน มากน้อยต่างกันตามอายุ เพศ สภาพเศรษฐกิจ รายได้ สถานที่ กิจกรรม ค่านิยม ฯลฯ ขยะที่เราก่อขึ้นมีตั้งแต่เศษอาหาร กระดาษชำระ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระเบื้อง อะลูมิเนียม นมกล่อง ถ่านไฟฉาย หลอดไฟใช้แล้ว ฯลฯ จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็นขยะจากคนในเมืองเฉลี่ย 1 ...
[09 มิ.ย. 2558]
 
 
5 ป 1 ข ป้องกันโรคไข้เลือดออก
            ไข้เลือดออก เป็นโรคหนึ่งที่มักระบาดในฤดูฝน เนื่องจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค มักจะแพร่พันธุ์มากในช่วงนี้ สคร.5 แนะประชาชน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ด้วยการปิดฝาภาชนะที่ใช้เก็บน้ำ ไม่ให้ยุงมาวางไข่ เปลี่ยนน้ำในภาชนะ เช่น แจกัน จานรองตู้กับข้าว ยางรถยนต์เก่า ป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด โดยเฉพาะในเวลา...
[09 มิ.ย. 2558]
 
 
วันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลเชิงดอยร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อม วันสิ่งแวดล้อมโลก วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี วันสิ่งแวดล้อมโลก วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day และได้มีการสถาปนาวันสิ่งแวดล้อมขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515 หรือเมื่อราว 33 ปีที่ผ่านมา โดยได้ทำการจัดการประชุมที่เรี...
[05 มิ.ย. 2558]
 
 
 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่าไผ่ศรีโขง
[15 มิ.ย. 2558]
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 13 (จากถนนสายหลัก ถึง บ้านนางวรนุช จอมแปง)
[15 มิ.ย. 2558]
ประกาศ ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (บริเวณสามแยกป่าช้า หมู่ที่ 12 ถึง แยกหนองบัวพระเจ้าหลวง)
[15 มิ.ย. 2558]
ประกาศผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 13 (จากถนนหนองบัวเหนือ ถึง หนองบัวใต้)
[15 มิ.ย. 2558]
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา จำนวน 4 โครงการ
[12 มิ.ย. 2558]
แก้ไขประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสามแยกป่าช้า หมู่ 12 ถึง แยกหนองบัวพระเจ้าหลวง)
[29 พ.ค. 2558]
แก้ไขประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จากถนนหนองบัวเหนือ ถึง หนองบัวใต้ หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา)
[29 พ.ค. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จากถนนหนองบัวเหนือ ถึงหนองบัวใต้ หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา)
[27 พ.ค. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสามแยกป่าช้า หมู่ที่ 12 ถึง แยกหนองบัวพระเจ้าหลวง)
[27 พ.ค. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนประปาหมู่ลบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่าไผ่ศรีโขง
[27 พ.ค. 2558]
 
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
โทรไปไม่มีใครรับ ประชาชน 25 ก.ค. 57 114/0
ร้องเรียนถนนเสีย ประชาชน 13 มี.ค. 57 182/0
รำคาญเพลงในเว็บ ฟหกด่าสว 29 พ.ย. 56 375/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2015 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com