ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 7 คน
สถิติเดือนนี้ 8951 คน
สถิติปีนี้ 53293 คน
สถิติทั้งหมด 255738 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
ส่งมอบถังขยะอันตราย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
เทศบาลตำบลเชิงดอย  ดำเนินการส่งมอบถังขยะมูลฝอยอันตราย  ให้แก่หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
[11 พ.ค. 2560]
 
 
อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันนี้ (21/04/60) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย ร.ต.ต.จำลอง สมใจมาก รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย
[21 เม.ย. 2560]
 
 
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ระดับท้องถิ่น)ครั้งที่4
วันที่ 10  เมษายน 2560 เทศบาลตำบลเชิงดอยได้ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ระดับท้องถิ่น)ครั้งที่4 เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ที่ขอรับงบประมาณจากกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย
[10 เม.ย. 2560]
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
วันนี้ (7/4/60) นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ" ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ (ข่วงพญ๋า ล้านนาไทย) สสว. 10 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
[07 เม.ย. 2560]
 
 
กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการแก่ประชาชนช่วงวันสงกรานต์
[07 เม.ย. 2560]
 
 
 
 
15 วิธีประหยัดน้ำเริ่มจากที่บ้าน
วิธีประหยัดน้ำ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้มีไว้ใช้ได้นานจนถึงรุ่นลูกหลาน แถมยังประหยัดเงินค่าน้ำที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน รู้ไหมคะว่าน้ำหยดเล็ก ๆ จากท่อน้ำหรือก๊อกน้ำที่ติดตั้งไม่แน่นนั้นถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ซ่อมแซม ในแต่ละวันนั้นจะสูญเสียน้ำไปประมาณ 75 ลิตร และถ้าท่อน้ำมีขนาดใหญ่จะเสียน้ำไป โดยเปล่าประโยชน์ถึง 387 ลิตร คิดูสิคะว่ามันมากมายแ...
[15 พ.ค. 2560]
 
 
ขยะอันตราย
ขยะอันตราย ขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ขยะอันตรายจากบ้านเรือน ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี สามารถลุกติดไฟได้ มีฤทธิ์กัดกร่อนไวไฟ หรือสามารถระเบิดได้ เช่น ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น 2 ขยะอันตรายจากสถานพยาบาล ซึ่งเรียกกันทางวิชาการว่า "ขยะติดเชื้อ" ซึ่ง ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนเลือด หนอง เสมหะของเหลวจา...
[11 พ.ค. 2560]
 
 
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies) ลักษณะทั่วไป โรคพิษสุนัขบ้า บางครั้งเรียกว่าโรคกลัวน้ำ  เป็นโรคร้ายแรงมีอันตรายมาก เพราะหาก ปรากฎอาการแล้วจะเสียชีวิตทุกรายไม่มีวิธีรักษาได้ โรคนี้เกิดได้โดยถูกสัตว์ที่เป็นบ้ากัดแล้วไม่ได้รับการ ปฐมพยาบาลและป้องกันโรคที่ถูกต้อง อาการจะเริ่มต้นด้วยมีไข้ต่ำ ๆ อาจเสียวและคันบริเวณที่ถูกกัด ต่อมาจะมี อาการของระบบประสาทคือกระสับกระส่าย นอนไม่หลับ ชัก คอแข็ง...
[07 เม.ย. 2560]
 
 
โครงการ ก่อสรา่งผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00-9.00 ม. ยาว 31.00 ม. หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา
[30 มี.ค. 2560]
 
 
โครงการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY กว้าง 5.00-7.00 ม. ยาว 634.00 ม. หมู่ 7 บ้านร้องขี้เหล็ก
[29 มี.ค. 2560]
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางจิดาภา ชัยวุฒิ
[11 พ.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานจอดรถแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
[11 พ.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเนียม สกิจกัน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[20 มี.ค. 2560]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY ซอย 12 หมู่ 6 บ้านสันอุ้ม
[20 มี.ค. 2560]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ข้างบ้าน ร.ต.ท.วิเชียร มอรอยอ ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสานบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 12
[20 มี.ค. 2560]
ประกาศ ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากคลองชลประทาน ถึงบ้านนายศุภสิทธิ์ แสนยศ หมู่ที่ 13
[20 มี.ค. 2560]
ประกาศ ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY จากสี่แยกถนนวัชระ ถึงบ้านนางศศิวิมล สอนสุภาพ หมู่ที่ 13
[20 มี.ค. 2560]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY พร้อมวางท่อระบายน้ำ จาก บ้านนายสวัสดิ์ ญาติฝูง ถึง บ้านนายยงยุทธ์ โสดานันท์ หมู่ที่ 13
[20 มี.ค. 2560]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตโดย OVERLAY ซอย 12 หมู่ 6 บ้านสันอุ้ม
[13 มี.ค. 2560]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้าน ร.ต.ท. วิเชียร มอรอยอ ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสุสานบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 12
[13 มี.ค. 2560]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
กุญแจฝังชิพ กุญแจรีโมท ช่างกุญแจเชียงใหม.. กุญแจฝังชิ.. 05 ม.ค. 60 58/2
[[ออกบ่อยแนวข้อสอบ]]กลุ่มที่ 4 ศิลปศาสตร.. แนวข้อสอบร.. 28 พ.ย. 59 147/0
[[ขายดีแนวข้อสอบ]]กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์.. แนวข้อสอบร.. 28 พ.ย. 59 173/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59 129/9
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน บริษัท พีอ.. 20 ก.ย. 59 73/0
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแ.. YotathaiTr.. 20 พ.ค. 59 138/0
เรียนขายสินค้าออนไลน์ ขายของทางเน็ต ไม่ม.. ส้มโอ 07 พ.ค. 59 152/1
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 153/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 110/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 107/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2017 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com