ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 1532 คน
สถิติเดือนนี้ 16254 คน
สถิติปีนี้ 95590 คน
สถิติทั้งหมด 436726 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
อบจ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 171 ท่าน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[23 พ.ค. 2561]
 
 
โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการร้านอาหารและออกตรวจร้านอาหาร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกับโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ได้ดำเนินกิจกรรมออกตรวจร้านอาหาร ร้านชำ และแผงลอย ตามโครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการร้านอาหารและออกตรวจร้านอาหาร ในระหว่างวันที่ 17, 18, 24 และ 25 พฤษภาคม 2561
[18 พ.ค. 2561]
 
 
เทศบาลตำบลท่าผา ศึกษาดูงานโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 ท่าน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย
[17 พ.ค. 2561]
 
 
งานบริการประชาชน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 15 พ.ค. 2561
กองช่างได้เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ 1 จุด , หมู่ที่ 6 บ้านสันอุ้ม จำนวน 6 จุด และหมู่ที่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์ จำนวน  5  จุด
[15 พ.ค. 2561]
 
 
อบต.เกาะลันตาใหญ่ ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นางอนงค์ แสนสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน 40 ท่าน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย
[10 พ.ค. 2561]
 
 
 
 
โรคเอดส์ อาการของโรคเอดส์ วิธีป้องกันโรค Hiv
AIDs – ต้องยอมรับเลยว่า หนึ่งในโรคติดต่อที่คนรู้จักถึงความน่ากลัวของมันเป็นอย่างดี ก็คือ ” โรคเอดส์ ” และรู้กันดีว่า “โรคเอดส์ ” เป็นโรคร้ายแรงที่ยังไม่มีตัวยาใดมารักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งยังพบผู้ติดเชื้อ เอดส์ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นจึงทำให้องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดเอาวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันเอดส์โลก เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายจาก โรคเอดส์&nbs...
[23 พ.ค. 2561]
 
 
วันงดสูบบุหรี่โลก 2561 World No Tobacco Day
วันงดสูบบุหรี่โลก 2561 World No Tobacco Day 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทุกคนก็คงจะรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่กันอยู่แล้วว่า มันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร แต่หลายคนก็ยังเลือกที่จะสูบมัน บางคนเลือกที่จะสูบบุหรี่เพียงเพราะความเท่จนในที่สุดก็ติดเป็นนิสัย และเนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีนั้น เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก กระปุกดอทคอมจึงมีบทความเกี่ยวกับ วันงดสูบบุหรี่โลก มาฝาก และ...
[07 พ.ค. 2561]
 
 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่รวมตัวกันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัยร่วมกัน มีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเอื้ออาทรต่อกันเป็นต้น ในแต่ละชุมชนนั้นควรจะมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อการดำรงชีดของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่ ความพอใจและความต้องการ   การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน       ...
[23 เม.ย. 2561]
 
 
โรคพิษสุนัขบ้า
[23 เม.ย. 2561]
 
 
สารพัดโรคร้ายจาก ขยะมูลฝอย
นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังว่า ในแต่ละวันคนเราจึงมีโอกาสที่จะได้รับพิษภัยจากขยะอย่างไม่รู้ตัว ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอันตรายที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่อาการเล็กน้อย จนกระทั่งรุนแรงมาก อาจเกิดขึ้นโดยทันทีหรือสะสมในระยะยาว อย่างกรณีของน้องแก้วแล้ว ยังรวมถึงการสัมผัสหรือจับต้องโดยตรง กับสารประกอบในผลิตภัณฑ์หรือขยะมีพิษบางตัว  เช่น ยาฆ่าแ...
[23 เม.ย. 2561]
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 4 บ้านป่าสักน้อย ม.9 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
[04 เม.ย. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ ซอย 2 จากบ้านนางลออ ธรรมใจอุต ถึงบ้าน นายสมบูรณ์ วิถี บ้านป่าสักน้อย ม.9 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
[04 เม.ย. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาพร้อมสกีนหน้าหลังตามแบบ จำนวน 530 ตัว
[26 ก.พ. 2561]
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[21 ก.พ. 2561]
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 4 บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9
[12 ก.พ. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[12 ก.พ. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ จากบ้านนางลออ ธรมใจอุต ถึงบ้านนายสมบูรณ์ วิถี หมู่ที่ 9
[12 ก.พ. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมวอยผาป่องถึงทางหลวง 118
[12 ก.พ. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
[24 ม.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[27 ธ.ค. 2560]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2018 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com