ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 204 คน
สถิติเดือนนี้ 7190 คน
สถิติปีนี้ 40327 คน
สถิติทั้งหมด 127923 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สมุทรสงคราม
วันนี้ (25 พฤษภาคม 2559 ) เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย ว่าที่ร้อยตรีดร.อภิพงค์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สมุทรสงคราม จำนวน 18 คน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[25 พ.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมการเรียนกาาสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย (วันที่ 25 พฤษภาคม 2559)
วันนี้ (25 พฤษภาคม 2559) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย ว่าที่ร้อยตรีดร.อภิพงค์ท คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเชิญวิทยากร พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ เจ้าคณะอำเภอทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน บรรยายเรื่อง วิถีพอเพียง และมีการเรียนการสอนทำผ้าเช็ดเท้า โดย นางบานเย็น โพธายะ ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธ...
[25 พ.ค. 2559]
 
 
ประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายเฉลิม  สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[20 พ.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมการเรียนกาาสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย (วันที่ 18 พฤษภาคม 2559)
วันนี้ (18 พฤษภาคม 2559) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย ร.ต.ต.จำลอง สมใจมาก รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเชิญวิทยากร พระมหาประสิทธิ์ ธัมมาภินันโท วัดช้างค้ำ ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน บรรยายเรื่อง การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และวิทยากรจาก กศน.ดอยสะเก็ด คือ นายสมชาย วงเขียว มาให้ความรู้ เรื่อง กา...
[18 พ.ค. 2559]
 
 
เปิดเทอม 2 ปีที่ 3 โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
วันนี้(11 พฤษภาคม 2559) เทศบาลตำบลเชิงดอย  เปิดเทอม 2 ปีที่ 3  โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย มีนักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
[11 พ.ค. 2559]
 
 
 
 
รายงานผลการดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559
[11 พ.ค. 2559]
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[18 เม.ย. 2559]
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[12 เม.ย. 2559]
 
 
คณะกรรมการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม13
คณะกรรมการได้เข้าตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม13. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร และห้องน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 63/2559 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทรางานก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ...
[11 เม.ย. 2559]
 
 
รับชำระภาษีเคลื่อนที่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจาปี 2559 โดยการออกบริการรับชาระภาษีเคลื่อนที่ เทศบาลตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ บริการรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนา และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ระหว่างวันที่ 18 – 27 เมษายน 2559
[11 เม.ย. 2559]
 
 
 
ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องประชุมสำนักงาน เทศบาลตำบลเชิงดอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[18 มี.ค. 2559]
ประกาศผลการสอบราคา ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านเกาะ
[10 มี.ค. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[08 มี.ค. 2559]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ
[23 ก.พ. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ
[18 ก.พ. 2559]
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุสานบ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย
[24 ธ.ค. 2558]
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4 บ้านนายคำปัน เดชะ หมู่ที่ 7
[24 ธ.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมเดินท่อ หมู่ที่ 12
[09 พ.ย. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางบานเย็น เพราะคำ - บ้านนายวานิชศักดิ์ แสนยศ หมู่13 ตำบลเชิงดอย
[27 ต.ค. 2558]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางบานเย็น เพราะคำ - นายวินิชศักดิ์ แสนยศ หมู่ที่ 13
[27 ต.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
[27 ต.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแ.. YotathaiTr.. 20 พ.ค. 59 5/0
เรียนขายสินค้าออนไลน์ ขายของทางเน็ต ไม่ม.. ส้มโอ 07 พ.ค. 59 9/0
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 26/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 31/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 24/0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สภ.ดอยสะเก็ด ฝ่ายเทคโนโ.. 25 ธ.ค. 58 85/0
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประช.. เดลส์เน็ท 28 ก.ย. 58 101/0
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี.. เดลส์เน็ท 03 ก.ค. 58 116/0
โทรไปไม่มีใครรับ ประชาชน 25 ก.ค. 57 176/1
ร้องเรียนถนนเสีย ประชาชน 13 มี.ค. 57 248/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2016 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com