ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 466 คน
สถิติเดือนนี้ 6975 คน
สถิติปีนี้ 17948 คน
สถิติทั้งหมด 220393 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่2 ซอยดงป่าก่อ
ความสืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงป่าก่อ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ
[24 ก.พ. 2560]
 
 
การให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 16.30 – 18.30 น. กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 พร้อมบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 5  บ้านเกาะ ณ  ศาลาวัดบ้านเกาะ ตามตารางออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 สอบถามรายละเอียดเพ...
[23 ก.พ. 2560]
 
 
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ดูงานโรงเรียนชราบาล
วันนี้ (22/2/60) เทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทจำนวน 100 คน ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[22 ก.พ. 2560]
 
 
ภูมิปัญญาล้านนาบ่เลือนหาย ชราบาลฮ่วมใจ๋สืบสาน : มาแป๋งหมากสุ่มกันเน้อเจ้า
คนละไม้คนละมือ  ป้ออุ้ย แม่อุ้ย โฮงเฮียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เฮียนฮู้แลกเปลี่ยน สืบสานป๋าเวณีบ่าเก่าแป๋ง "หมากสุ่ม" เห็นเปิ้ลแป๋งนึกว่าจะบ่ยาก แต่ปอได้แป๋งคนเดียว ยากแต้ยากว่า...แต่ก็บ่ยากเกินกว่าความฮ่วมแฮงฮ่วมใจ๋ของป้ออุ้ย แม่อุ้ย จาวเจิงดอย วันนี้ไค๋พลาด บ่ต้องเสียใจ๋ เดียวฮ่วมสืบสานภูมิปัญญากั๋นใหม่ 15 มีนาคม นี้ เน้อเจ้า : ขอขอบคุณ อาจารย์ศิริรัตน์  คำชมภู เป็นอย่างสูง ในก๋านเป็นแม่คร...
[22 ก.พ. 2560]
 
 
การให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 16.30 – 18.30 น. กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 พร้อมบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 9  บ้านป่าสักน้อย บริเวณศาลากลางบ้าน ตามตารางออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 สอบถามรายละเอียดเ...
[21 ก.พ. 2560]
 
 
 
 
การให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น. กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 พร้อมบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ให้บริการ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง บริเวณศาลาสร้างสุขบ้านแม่ดอกแดง และในวันที่...
[16 ก.พ. 2560]
 
 
ขอประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย  ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 พร้อมรับบริการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น. ตามตารางออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
[07 ก.พ. 2560]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบประเมินรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบประเมินรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามกำหนดระยะเวลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง   โทร. 0-5310-4900 ต่อ 23     โทรสาร.  0-5386-5079   หรือทาง  Facebook  เทศบาลตำบลเชิงดอย https://th-th.facebook.com/cheongdoi.go.th
[14 ธ.ค. 2559]
 
 
วันเอดส์โลก
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก              โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่ยังไม่มียาตัวใดรักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งยังเป็นโรคที่คร่าชีวิตมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบโรคเอดส์มากที่สุด   ดังนั้น จึงได้มีการพยายามหามาตรการเพื่อป้องกัน และหยุดยั้งโรคเอดส์ให้เป็นผลสำเ...
[01 ธ.ค. 2559]
หนังสือ
http://454555
[30 พ.ย. 2559]
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน ร.ต.ท.วิเชียร มอรอยอ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสุสานบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 12
[15 ก.พ. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตโดย OVERLAY พร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายสวัสดิ์ ญาติฝูง ถึง บ้านนายยงยุทธ โสดานันท์ หมู่ที่ 13
[15 ก.พ. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายประเสริฐ คำโพธิ์ ถึงหนองบัวพระเจ้าหลวง หมู่ที่ 12
[15 ก.พ. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเนียม สกิจกัน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[15 ก.พ. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY จากสี่แยกชนนวัชระ ถึงบ้านนางศศิวิมล สอนสุภาพ หมู่ที่ 12
[15 ก.พ. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงเพาะถั่วงอก หมู่ที่ 12
[15 ก.พ. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดย OVERLAY พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากคลองชลประทาน ถึง บ้านนายศุภสิทธิ์ แสนยศ หมู่ที่ 13
[15 ก.พ. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY ซอย 12 หมู่ที่ 6
[15 ก.พ. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากคลองชลประทาน หมู่ที่ 13
[19 ม.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย OVERLAY พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายสวัสดิ์ ญาติฝูง หมู่ที่ 13
[19 ม.ค. 2560]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
กุญแจฝังชิพ กุญแจรีโมท ช่างกุญแจเชียงใหม.. กุญแจฝังชิ.. 05 ม.ค. 60 28/2
[[ออกบ่อยแนวข้อสอบ]]กลุ่มที่ 4 ศิลปศาสตร.. แนวข้อสอบร.. 28 พ.ย. 59 124/0
[[ขายดีแนวข้อสอบ]]กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์.. แนวข้อสอบร.. 28 พ.ย. 59 132/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59 112/9
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน บริษัท พีอ.. 20 ก.ย. 59 54/0
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแ.. YotathaiTr.. 20 พ.ค. 59 115/0
เรียนขายสินค้าออนไลน์ ขายของทางเน็ต ไม่ม.. ส้มโอ 07 พ.ค. 59 129/1
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน.. เดลส์เน็ท 01 เม.ย. 59 129/0
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี สาวิณี 23 มี.ค. 59 95/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59 75/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2017 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com