ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 44 คน
สถิติเดือนนี้ 949 คน
สถิติปีนี้ 38303 คน
สถิติทั้งหมด 65490 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
กิจกรรมซ้อมรับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ประจำปี 2558
วันนี้ (วันที่ 6 กันยายน 2558) เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดกิจกรรมซ้อมรับประกาศนียบัตร "ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ปีที่ 2" เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีรับมอบในวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง
[06 ก.ย. 2558]
 
 
มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กันยายน 2558
วันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย ร.ต.ต. จำลอง สมใจมาก รองนายกเทศมนตรีฯ นายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาล นายสุรชัย สุนันต๊ะ ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่เพื่อแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน กันยายน 2558 โดยแบ่งเป็น 2 เขต (เขต 1 และเขต 2)
[04 ก.ย. 2558]
 
 
เตรียมความพร้อมต้อนรับวันซ้อมรับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย
วันนี้ (วันที่ 4 กันยายน 2558) เทศบาลตำบลเชิงดอยได้จัดสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมงาน พิธีมอบเกียรติบัตรปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ปีที่ 2 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2558 และจะทำการซ้อมรับเกียรติบัตรในวันที่ 6 กันยายน ที่จะถึงนี้ ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
[04 ก.ย. 2558]
 
 
กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย 02-09-2558
วันนี้ (วันที่ 2 กันยายน 2558) เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ตามโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดให้กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีในโรงแรม โดย นายสิทธิชัย ใจคำ และมีกิจกรรมซ้อมรับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจิมวัยปีที่ 2 ณ อาคารศรีศุภอักษร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านค่าย จังหวั...
[02 ก.ย. 2558]
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 และมีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คือ การทำพวงกุญแจสมุนไพร การทำหมอนสมุนไพร การทำลูกประคบดูดกลิ่น การทำยาซักผ้า และการทำน้ำมันเหลือง-น้ำมันเขียว ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชิงดอย (ศพอส.ทต.เชิงดอย) หมู่ 5 บ้านเก...
[31 ส.ค. 2558]
 
 
 
 
ขอเลื่อนการแข่งขัน เดิน-วิ่ง หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1/2558
***  ขอเลื่อนการแข่งขัน  เดิน-วิ่ง  หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน  ครั้งที่  1/2558  จากเดิมวันที่  8  พฤศจิกายน  2558  เป็น  วันที่ 29  พฤศจิกายน  2558 ขออภัยมา  ณ  ที่นี้  แล้วพบกันนะคะ
[25 ก.ย. 2558]
 
 
รับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
วันที่ 8 กย.58 เวลา 9.09 น.ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จำนวน 259 คน อายุรวม 16,814 ปี รับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย
[26 ส.ค. 2558]
 
 
โรคเมอร์ส (Mers) คือ?
                                     สถานการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกวันนี้ คงไม่มีเรื่องใดได้รับความสนใจมากไปกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสเมอร์สอีกแล้ว เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสตัวล่าสุดที่กำลังมีการระบาดกร...
[11 ส.ค. 2558]
 
 
กำหนดการสวดมนต์ทำวัตรสัญจร โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
 
[11 ส.ค. 2558]
 
 
ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1/2558
ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน - วิ่ง  หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน  ครั้งที่  1/2558  ในวันอาทิตย์ที่  8  พฤศจิกายน  2558  ณ  หนองบัวพระเจ้าหลวง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
[19 มิ.ย. 2558]
 
 
 
ยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 3)
[28 ส.ค. 2558]
ยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 3)
[28 ส.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ ครั้งที่ 3
[11 ส.ค. 2558]
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่าไผ่ศรีโขง
[15 มิ.ย. 2558]
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 13 (จากถนนสายหลัก ถึง บ้านนางวรนุช จอมแปง)
[15 มิ.ย. 2558]
ประกาศ ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (บริเวณสามแยกป่าช้า หมู่ที่ 12 ถึง แยกหนองบัวพระเจ้าหลวง)
[15 มิ.ย. 2558]
ประกาศผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 13 (จากถนนหนองบัวเหนือ ถึง หนองบัวใต้)
[15 มิ.ย. 2558]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ (ครั้งที่ 3)
[11 ส.ค. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประช.. เดลส์เน็ท 28 ก.ย. 58 3/0
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี.. เดลส์เน็ท 03 ก.ค. 58 47/0
โทรไปไม่มีใครรับ ประชาชน 25 ก.ค. 57 136/0
ร้องเรียนถนนเสีย ประชาชน 13 มี.ค. 57 209/0
รำคาญเพลงในเว็บ ฟหกด่าสว 29 พ.ย. 56 423/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2015 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com