ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 4 ปี
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
รายการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
รายงานผลควบคุมภายใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จดหมายข่าว
รายงานผลการประเมิน LPA
โครงการสภาภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รายงานงานผลการดำเนินงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 1146 คน
สถิติเดือนนี้ 21574 คน
สถิติปีนี้ 117668 คน
สถิติทั้งหมด 749621 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
ประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
[18 พ.ค. 2562]
 
 
เครื่องฟอกอากาศ อย่างง่าย ต้นทุนต่ำ
เทศบาลตำบลเชิงดอยทดลองประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศ อย่างง่าย ต้นทุนต่ำ ตามแบบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณเพียง 1,430 บาท สำหรับเครื่องฟอกอากาศนี้ ประกอบด้วย 1 พัดลมดูดอากาศ ราคา 630 บาท 2 หม้อกรองอากาศ ราคา 750 บาท 3 ขาตั้งทำจากแผ่นไม้อัดและท่อ pvc ประมาณ 50 บาท ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประกอบไม่เกิน 10 นาที แค่นี้เราก็ได้เครื่องฟอกอากาศแบบประหยัดและทำเองได้ง่ายเ...
[03 เม.ย. 2562]
 
 
ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แนะนำวิธีการป้องกันฝุ่นละอ่อง
นายวาสน์ ถาปินตา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมทั้งให้ความรู้และแนะนำวิธีการป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5
[02 เม.ย. 2562]
 
 
ทต.เชิงดอย จ.เชียงใหม่ เปิดจุดฟอกปอด หรือ Safety Zone ใช้หอประชุมเทศบาลให้ชาวบ้านฟอกปอด
เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานที่อาคารประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อม ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงษ์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย และนางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกันเปิดจุดฟอกปอด หรือ Safety Zone ที่อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปผ่อนคลาย หลบเลี่ยงหมอกควัน โดยผู้ที่อยู...
[01 เม.ย. 2562]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอยมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการศึกษาปฐมวัย
การมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นความร่วมมือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ทองเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี ในความสำเร็จของนักเรียนในการระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความถาคถู...
[29 มี.ค. 2562]
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องการรับสมัครสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ
                   ด้วยเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเชิงดอย ตามอัตรากำลัง3 ปี (พ.ศ.2561-2563) จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่งพนักงานตกแต่งสวน      จำนวน 1 อัตรา 2.พนักงานจ้างทั้วไป    &nb...
[23 พ.ค. 2562]
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
[09 เม.ย. 2562]
 
 
มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 เครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เดินทางไปยังที่บริเวณป่าชุมชนบ้านศาลาปางสัก หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับเครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งประกอบด้วย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย สารวัตแพทย์ หน่วยควบคุมไฟป่าขุนแม่กวง และทหารชุดปฏิบัติการผาลาด
[28 มี.ค. 2562]
 
 
มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เดินทางไปยังที่บริเวณป่าชุมชนบ้านศาลาปางสัก หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับเครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งประกอบด้วย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย สารวัตแพทย์ หน่วยควบคุมไฟป่าขุนแม่กวง และทหารชุดปฏิบัติการผาลาด
[28 มี.ค. 2562]
 
 
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2562
[27 มี.ค. 2562]
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี
[30 พ.ย. 2561]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน2ล้อ แบ
[27 พ.ย. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงอดรถักรยานยน์และห้องเก็บของพร้อมเทอนกรีทาง เข้า-ออก
[27 พ.ย. 2561]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย (M61110013582) โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 25 รายการ)
[12 พ.ย. 2561]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย (M61100027779) โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
[19 ต.ค. 2561]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย (M61100026640) โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม โดยเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
[19 ต.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ สำนักงาน จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
[18 ต.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณเกาะกลางรอบศาลาเก้าเหลี่ยมหนองบัวพระเจ้าหลวง
[12 ต.ค. 2561]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง,หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ดอกแดง,ถนนสาย ชม.11-001-005,ถนนสายชม.11-001-006
[10 ต.ค. 2561]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชิงดอย (M61100013506) ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561
[09 ต.ค. 2561]
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
[09 ก.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถังน้ำกลางเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย)
[15 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
[08 มิ.ย. 2559]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[09 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62 5/0
ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันก.. dddd 04 เม.ย. 62 32/1
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พูดจาไม่ดี ข่มข.. วันเพ็ญ ปฐ.. 28 ม.ค. 62 130/0
แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ pakorn boo.. 17 ม.ค. 62 67/0
ขอความอนุเคราะห์มายังโรงเรียนบ้านแม่ดอกแ.. วรรณภามาศ .. 14 ส.ค. 61 701/0
ขอเชิญร่วมงานซีเคียวเทค ฟอรั่ม เชียงใหม่.. สมาคมระบบก.. 04 ส.ค. 61 148/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com