ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเชิงดอย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- รายงานการประชุมสภา
- งบการเงิน
- แผนการดำเนินงาน
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
โครงการธนาคารความดี
เมนูธนาคารความดี
รายการแลกสิ่งของธนาคารความดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 9 คน
สถิติเดือนนี้ 2156 คน
สถิติปีนี้ 10281 คน
สถิติทั้งหมด 37468 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เพลงหนองบัว (บุษยา รังสี)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ติดต่อสอบถามโทร.053-104900
   
 
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ 18 / 7 /57 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
[18 ก.ค. 2557]
 
 
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
) เวลา 9.00 ตามที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อพัฒนาศักย์ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ให้สามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 – 10 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 เป็นผู้บรรย...
[09 มิ.ย. 2557]
 
 
มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน
วันนี้ (3/6/57) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนมิถุนายน ทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตเทศตำบลเชิงดอย
[03 มิ.ย. 2557]
 
 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชิงดอย
          วันนี้ (29/57น.
[29 พ.ค. 2557]
 
 
โรงเรียนชราบาล เปิดภาคเรียนใหม่
เช้าวันนี้ (28/5/57) เวลา 08.00 น. นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย นำ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุในโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต (โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย)  ในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่  ณ อาคารแม่วรรณี วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชีย...
[28 พ.ค. 2557]
 
 
 
 
การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำปี ๒๕๕๘

[22 ก.ย. 2557]
 
 
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน
วันนี้ (3/6/57) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย นายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย เปิดประชุมประจำเดือน เพื่อหารือข้อราชการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ร่วมประชุม
[03 มิ.ย. 2557]
 
 
ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดหาพันธุ์บัว เพื่อปลูกขยายพันธุ์ในหนองบัวพระเจ้าหลวงและถวายเป็นพุทธบูชา
#เทศบาลตำบลเชิงดอยขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดหาพันธุ์บัว เพื่อปลูกขยายพันธุ์ในหนองบัวพระเจ้าหลวงและถวายเป็นพุทธบูชา ในโอกาสวันเข้าพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย โทร 053-104900 ต่อ 24
[03 มิ.ย. 2557]
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่องสมัยประชุมสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 3 
[26 พ.ค. 2557]
 
 
เทศบาลตำบลเชิงดอยเพิ่มช่องทางการประชาสัมธ์ข่าวผ่านระบบโซเชียลมีเดีย
นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ให้นโยบายในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยเน้นปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด สุจริตโปรงใส และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าเรื่องอะไรที่ #นายกรู้ประชาชนต้องรู้  นายเฉลิม สารแปง กล่าว
[25 พ.ค. 2557]
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
[04 มี.ค. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุพร้อมลาน และก่อสร้างรั้วพร้อมปรับพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
[27 ม.ค. 2557]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล
[08 ม.ค. 2557]
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัด
[06 ธ.ค. 2556]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
โทรไปไม่มีใครรับ ประชาชน 25 ก.ค. 57 88/0
ร้องเรียนถนนเสีย ประชาชน 13 มี.ค. 57 162/0
รำคาญเพลงในเว็บ ฟหกด่าสว 29 พ.ย. 56 342/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2013-2015 โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย - www.cheongdoi.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย เลขที่ 242/1 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์. (053) 104900

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com